Förebygg skador i fastigheten
Varje år ... sker tusentals skador på ...Med ett fröebyggande ... kan du undvikanskadorna innan de dyker upp. Med förebyggande insatser hade många av olyckorna aldrig behövt hända.
Så undviker ni skador i fastigheten
Vattenskador
Oförutsett läckage från ledningssystem. Här ingår också utströmning av vattenånga, olja eller annan vätska från installation för uppvärmning av bostad eller andra lokaler. Vid vattenskada ersätts även kostnader för lokalisering, friläggning och återställande av läckagestället.
Brandskador
Med tiden riskerar fastighetens brandskydd att försämras och riskerna ökar. Med vår professionella hjälp... vad mer ska stå här? Brandskydd i flerbostadshus... Anticimex?
Inbrott
Stöld och skadegörelse i samband med inbrott. Dessutom ingår uppsåtlig skadegörelse på byggnad samt skadegörelse inomhus som ej har samband med inbrott (vandalism). (skriv om) För att din företagsförsäkring ska gälla vid ett inbrott finns det vissa krav som ditt inbrottslarm måste uppfylla. Här kan du läsa mer de kraven.
Rån
Tillgrepp av egendom genom våld mot person.
Kontakta oss
    ABRF Group AB (559002-8832)
    Grev Turegatan 11b, 114 46 Stockholm

    vxl. 08 - 684 422 21
    forsakring@allabrf.se