Sveriges största BRF-databas

Produkten BRF-data från allabrf.se ger företag, myndigheter och journalister tillgång till Sveriges största och mest uppdaterade databas med information om bostadsrättsföreningar.
Sveriges största BRF-databas
Produkten BRF-data från allabrf.se ger företag, myndigheter och journalister tillgång till Sveriges största och mest uppdaterade databas med information om bostadsrättsföreningar.
Sveriges största BRF-databas
Produkten BRF-data från allabrf.se ger företag, myndigheter och journalister tillgång till Sveriges största och mest uppdaterade databas med information om bostadsrättsföreningar.
Vår data
Vår databas innehåller information om Sveriges alla ca
25 000 bostadsrättsföreningar. Över 5 000 föreningar uppdateras varje månad löpande med relevant information, exempelvis fastighetsdata, ekonomisk data, försäljningsdata och kontaktinformation till styrelsen.
Urval av kunder och samarbetspartners
Vår kunskap
Våra analytiker besitter specialistkompetens inom bostadsmarknaden. På uppdrag av företag och statliga myndigheter gör vi studier inom föreningsekonomi, bostadsmarknaden och andra närliggande områden. Vi publicerar även studier och data som kan användas fritt av exempelvis journalister.
Mer om våra produkter & tjänster för företag
Mäklarservice
Vi uppdaterar ca 5 000 bostadsrättsföreningar varje månad med ny information. Vi reserverar oss dock för att all information inte finns tillgänglig för samtliga bostadsrättsföreningar.

Exempel på information:

 • Grundläggande information (Organisationsnummer, Namn, Registreringsår, Boyta, Lokalyta, Förvaltare, Antal borätter, Antal hyresrätter, Länk till föreningens hemsida)
 • Fastighetsdata (Gatuadresser, Fastighetsbeteckning, Taxeringsvärden, Byggår, Tomträtt/äganderätt, Hissinformation, Garage, Gjorda renoveringar, Kommande renoveringar, Bredbandsleverantör, TV-leverantör, Information om gemensamma utrymmen
 • Finansiell data (Oäkta/äkta förening, Avgiftsnivå, Föreningslån, Räntenivå, Kassaflöde, allabrf betyg, Information om vad som ingår i månadsavgift)
 • Överlåtelsedata (Information om överlåtelseavgift, Information om pantsättningsavgift)
 • Energivärden (Energivärde, Typ av uppvärmning, Information om hushållel ingår i månadsavgift, Information om 3-fas el)
 • Kontaktuppgifter (Styrelsemedlemmar med namn, telefonnummer och email, föreningens officiella emailadress)
 • Mäklarbeskrivningar (Skriftlig information om föreningen baserat på tidigare försäljningar)
 • Dokument (Årsredovisningar, Stadgar, Ekonomisk plan, Energideklaration)
 • BRF-analys (Beställ vår BRF-analys för en oberoende ekonomisk analys av en bostadsrättsförening baserad på vårt marknadsledande ratingssystem)

Utöver ovan information tillhandahåller vi även s.k. Mäklarbilder vid överlåtelser på föreningar som vi förvaltar.
   Energi
   Uppvärmningskostnader är ofta den största kostnaden för en bostadsrättsförening. Därför funderar många föreningar på energioptimerande aktiviteter eller på större investeringar såsom bergvärme för att minska uppvärmningskostnaderna på sikt. Vår data innehåller information om bland annat förbrukning, uppvärmningsform och kostnader.

   Produkt: BRF-data via API för integration

   Kund: Ledande energibolag

   Behov:

   • Analys av flera parametrar såsom föreningens ekonomi, energiförbrukning och geologiska egenskaper
   • Integration av BRF-data med egen intern kunddata
   • Prediktiv riskanalys på respektive kundnivå
   Bank & Finans
   Produkten BRF-data ger banker och andra finansiella institut tillgång till Sveriges största och mest uppdaterade databas med finansiell information om bostadsrättsföreningar. Databasen uppdateras kontinuerligt och kvalitetssäkras med hjälp av avancerade algoritmer och ett manuellt kvalitetsteam.

   Data kan tillhandahållas antingen genom: 1) våra standardprodukter, 2) kundanpassat webbgränssnitt eller 3) via API för integration i befintliga system. Merparten av våra kunder inom banksektorn väljer ett kundanpassat gränssnitt eller en integration via API för att skapa stort värde i verksamheten.

   Bolån: Vi hjälper ledande banker med att digitalisera bolåneprocessen. Redan idag används vår data för att skapa effektiva processer hos bolånehandläggare så att de exempelvis kan utföra helt digitala lånelöften. Vår data är en viktig input vid exempelvis räntekänslighetsanalyser och KALP-uträkningar.

   BRF-lån: Vår databas innehåller uppdaterad information om BRF-lån exempelvis: löptid, kreditgivare och villkor. Data kan användas för analys och kundbearbetning.

   Kreditbedömning: allabrf.se ratingssystem är utvecklat primärt för konsumenter och bospekulanter. BRF-data innehåller dock andra nyckeltal som är direkt kopplad till en bostadsrättsförenings betalningsvilja och risk för konkurs. Våra analytiker är experter på föreningsekonomi och anser att en bostadsrättsförening ej kan kreditbedömas exakt som ett traditionellt fastighetsbolag. Mer information om vårt betyggsystem.
   Marknadsstudie
   Vi kan bostadsrättsföreningar. Vår styrka ligger i den breda och djupa databas vi har samt våra kunniga analytiker. Vi hjälper löpande företag, journalister, myndigheter och andra aktörer med information och undersökningar kring bostadsmarknaden i allmänhet och bostadsrättsföreningar i synnerhet.

   Vi erbjuder kundspecifika marknadsundersökningar med ett anpassat urval för just ert behov. Vår fördel ligger i vår omfattande databas och möjligheten att göra extremt specifika urval. Urval kan exempelvis göras på geografi, finansiell data eller fastighetsdata. Vi hjälper er att komma fram till ett urval som passar ert behov.

   En marknadsstudie kan innehålla allt ifrån exakt data på specifika bostadsrättsföreningar på en specifik gata med visst nyckeltal, till en marknadsanalys av ett segment inom förvaltningsbranschen, till en nationell undersökning om skuldsättning.

   Notera att vi inte säljer rådata från vår databas.

   Exempel på några av våra kunder:

   • Dagens Industri (DI.se) att ta fram belåningsgraden för högt skuldsatta föreningar på nationell nivå.
   • Ett ledande kommersiellt fastighetsföretag att göra en marknadsstudie kring ett nytt fastighetskoncept.
   • Lokaltidningen Mitt i Stockholm (mitti.se) att ta fram områdesspecifika högt skuldsatta föreningar.
   • Swedbank att undersöka hur bostadsrättsföreningars generella sparande ser ut.
   • Aftonbladet att ta fram äkta bostadsrättsföreningar som har noll (0) kronor i avgiftsnivåer.
   Kontakta oss
   ABRF Group AB (559002-8832)
   Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm

   vxl. 08 - 684 422 21
   sales@allabrf.se