BRF-Nyheter och Styrelsetips

Ekonomisk stöd till BRF:er för energieffektivisering

Från och med 1 oktober 2021 går det att söka stöd för merkostnader för energieffektivisering i flerbostadshus, som förbättrar energiprestandan i en byggnad med minst 20 procent. Här reder vi ut vad som gäller.

Regeringen röstade fram beslutet den 20 juni i år. Vill man söka stöd gör man det tillsammans med ett intyg från en certifierad energiexpert, som inkluderar information över de effektiviseringsåtgärder man vill göra, kostnader och vilken effekt man vill nå. 
För att kunna få stöd krävs det att mer än hälften av fastighetens totala yta består av bostadslägenheter och att byggnaden har en energiprestanda som överstiger 100 kWh/m2 och år. Stödet godkänns också endast vid det fall att åtgärderna förväntas förbättra energiprestandan med minst 20 %. Men, stödet gäller inte om en åtgärd innebär ett byte av byggnadens energibärare, som till exempel om vid ett byte från fjärrvärme till bergvärme. 

Hur stort blir då stödet? Stödets mängd baseras på företagets storlek och kan se olika ut beroende på om byggnaden är mindre, medelstort eller ett större företag. Sysselsätter företaget färre än 50 personer och omsätter mindre än 10 miljoner euro per år, vilket BRF:er normalt gör, anses det vara ett mindre bolag. Små företag kan få så mycket som 50% av det stödberättigade underlaget.

Vid en ansökan behöver man vara noga med att ange den berörda byggnaden och önskar ett företag stöd för fler byggnader inom bolaget behöver man då söka stöd per byggnad. 
När man ska skicka in en ansökan kan föreningens ekonomiska förvaltare hjälpa till med att räkna på kostnader och lönsamheten för energieffektiviseringen, samt vara en viktig stödfunktion innan bostadsrättsföreningarna behöver ta nästa steg och anlita en certifierad energiexpert. På så sätt kan frågor hanteras proaktivt och även undersökas i god tid inför själva ansökningsprocessen tar fart. 

– Fastigheter står för en stor del av de totala klimatutsläppen, så det är rimligt att bostadsrättsföreningar utnyttjar denna möjlighet till stöd och drar sitt strå till stacken, säger Johan Wahlström, chef för ekonomisk förvaltning på allabrf.se. 

– Vissa större ingrepp kan kräva formellt stämmobeslut men de flesta investeringar har styrelsen mandat att fatta beslut om själva. Vi tycker dock att det är positivt att ha en öppen dialog med medlemmarna i frågor som i hög grad påverkar boendemiljön”, fortsätter Johan. 
Förvaltning