BRF-Nyheter och Styrelsetips

Rea på mark för bostadsrättsföreningar

Landets bostadsrättsföreningar, särskilt i storstadsområden, har i vissa fall drabbats hårt av kraftiga ökningar av den markhyra man betalar om man inte äger marken. För en del föreningar kan höjningarna innebära att man behöver höja avgiften kraftigt för sina medlemmar, vilket slår hårt mot privatekonomin och minskar bostadsrätternas värde.

Att friköpa marken har heller inte varit ett realistiskt alternativ för de flesta föreningar, då det helt enkelt varit för kostsamt. Men nu öppnas en möjlighet för bostadsrättsföreningar i Stockholm. En enig exploateringsnämnd i Stockholms Stad har beslutat att kraftigt sänka markpriserna för bostadsrättsföreningar vid friköp.

Rabatten ska enligt Svenska Dagbladet bli ca 30 procent på marktaxeringsvärdet för vissa BRF:er om de köper loss tomten under 2022. Stockholm Stad kan därmed förvänta sig stora engångsintäkter i samband med beslutet och det lockande beskedet för de berörda BRF:erna.

När bostadsrättsföreningar överväger att köpa loss mark så blir det i praktiken en avvägning mellan fördelen att slippa den löpande tomträttsavgälden mot nackdelen att behöva skuldsätta föreningen för att finansiera köpet”, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se.
– Vi kan hjälpa föreningar göra en bedömning av vilka långsiktiga effekter ett friköp skulle kunna ha, fortsätter Fredrik.

Idag finns det ca 1000 bostadsrättsföreningar i Stockholm som inte äger sin tomt, enligt en undersökning av allabrf.se. Hittills har tomträttsavgiften varit en guldgruva för Stockholm Stad som under 2020 håvade in 2,6 miljarder kronor i tomträttsavgifter. 
Förvaltning