BILAGA 6: PRISLISTA

Senast uppdaterad den 1 januari 2023.

Rörliga arvoden ska endast faktureras i det fall Föreningen uttryckligen beställer extratjänster från ABRF utöver omfattningen i Förvaltningsavtalet. Samtliga kostnader redovisas exklusive moms.

Timkostnad vid beställning av extratjänster:
Ekonomisk rådgivare: 1150 kr
Hyreshandläggare: 800 kr
Jurist: 2250 kr
Föreningsstämma: 2500 kr

Kostnad per ärende:
Inkassoavgift : 400 kr
Kreditupplysning: 250 kr
Manuellt utlägg: 100 kr

Resekostnader och tillägg för arbete utöver normal arbetstid tillkommer.

Följande faktureras medlem/hyresgäst och tillfaller ABRF:
Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbelopp
Pantavgift: 1% av prisbasbelopp per pant
Parkeringsavtal: 350 kr
Påminnelseavgift: 60 kr

Bankavgifter
Servicearvode för in- och utbetalning: 1,80 kr per transaktion
Servicearvode för administration av konto: 950 kr per år