Allmänna villkor – 10 december 2022

Till Styrelsen,

Vi har uppdaterat de allmänna villkoren för förvaltningstjänsten. Syftet är att tydliggöra befintlig praxis samt möjliggöra ränteavkastning på klientmedel.

Allabrf kan stolt meddela att vi som enda ekonomisk förvaltare idag kan erbjuda ca 1,4 % ränteavkastning på klientmedel. En genomsnittlig förening med 950 000 kr i klientmedel kommer att få ca 13 000 kr i intäkter, utan att behöva gör något. Mer information om detta kommer inom kort i ett separat utskick.

Nya allmänna villkor gäller från 10 december 2022. Nedan följer en beskrivning av respektive tillägg och uppdatering:

Paragraf 3.7 – Möjlighet att binda delar av klientmedel till fast ränteavkastning under den avtalade bindningstiden à För att möjliggöra hög ränteavkastning på klientmedel hos Nordea, för närvarande ca 1,4 %. Notera att föreningen alltid kan ta ut medel, men att ränteavkastningen då kan justeras i samband med ett sådant uttag.

Paragraf 7.2 – ABRF debiterar bankavgifter enligt prislista hos Nordea, för närvarande 1,60 kr per in- och utbetalning à För att tydliggöra befintlig praxis att debitera självkostnader som uppkommer vid banktransaktioner

Paragraf 9.5 – Utökad tidsfrist för Föreningen att granska bokföring från 2 månader till 6 månader à För att undvika stress och arbete för styrelsen under sommarmånaderna

Paragraf 9.7 – Utökat skadeståndsskydd från 20 % till 50 % av årsarvodet à För att stärka upp Föreningens ersättning vid en eventuell skada

Paragraf 9.8 – ABRF innehar en ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa som gäller upp till 5 000 000 SEK à För att tydliggöra Föreningens skydd