Överlåtelser och panter
Vi hjälper din bostadsrättsföreningar med all hantering av överlåtelser, upplåtelser, panter, medlemsförteckningar och håller en personlig kontakt med era boende.
Vad är överlåtelse och panter?
En överlåtelsehantering är en försäljning, en gåva eller ett byte av en bostadsrätt. Ett överlåtelseavtal måste uppfylla vissa specifika formkrav och skrivs på av säljaren och köparen när fastigheten ska byta ägare. Vid en försäljning går det att pantsätta bostadsrätten som en säkerhet för lån. Det kan normalt sätt vara en väldigt krånglig juridisk process... ? mer varför det är krångligt?

Våra ekonomiska förvaltare är experter på bostadsrättsföreningar och hanterar er överlåtelse på ett korrekt juridiskt sätt.
Hur vi hantera era överlåtelser
1
Beslutsfattning om medlemskap
Allabrf tar fram kreditupplysning och andra viktiga dokument och skickar er ett fullgott beslutsunderlag som gör det enkelt för styrelsen att fatta ett beslut om köparens medlemskap.
2
Ny ägare registreras
När styrelsen beslutat om godkänt medlemskap kan köparen registreras som en ny ägare av bostadsrätten. Eventuella panter registreras och en avgiftsavi skickas till köparen, samtidigt som säljaren får en överlåtelseavgift.
3
Pantförskrivning
Ägaren till bostadsrätten kontrolleras . Panthavaren, och därmed ägaren av bostadsrätten, får en faktura från oss med pantförskrivningsavgift för att täcka administrationskostnaden.
något mer om vad som ingår i detalj?