Föreningsstämma på rätt sätt.
Välkommen till Allabrf:s kostnadsfria digitala seminarium om bostadsrättsföreningens viktigaste sammankomst: föreningsstämman.

Våra jurister från Jurideko Fastighetspartner reder ut vilka regler som gäller nu när den tillfälliga stämmolagen precis har återinförts. Ni får även tips för hur ni undviker vanliga fallgropar, samt hanterar allt från motioner och kallelse till beslutet om styrelsearvodet.
Tisdagen den 29 mars
18.00
Länk till sändningen skickas inför sändningen.
Föreningsstämma på rätt sätt.
Välkommen till Allabrf:s kostnadsfria digitala seminarium om bostadsrättsföreningens viktigaste sammankomst: föreningsstämman.

Våra jurister från Jurideko Fastighetspartner reder ut vilka regler som gäller nu när den tillfälliga stämmolagen precis har återinförts. Ni får även tips för hur ni undviker vanliga fallgropar, samt hanterar allt från motioner och kallelse till beslutet om styrelsearvodet.
Tisdagen den 29 mars
18.00
Länk till sändningen skickas inför sändningen.
Agenda

Vi kommer under seminariet utgå från följande rubriker
Hybridstämma - fysiskt och digitalt deltagande
Varför har man en föreningsstämma?
När hålls en föreningsstämma?
Stämmoordförande
Motioner
Kallelse till stämman
Rösträtt
Hur går föreningsstämman till? 
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden
Val av styrelse och suppleanter 
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Stämma övriga ärenden
Få värdefulla tips och råd.
Seminariet ger dig som styrelseledamot svar på många vanliga utmaningar som finns i en bostadsrättsförening. Ni får konkreta styrelsetips och vi berättar hur ni på bästa sätt genomför en föreningsstämma.
Föreningsstämma på rätt sätt.
Välkommen till Allabrf:s kostnadsfria digitala seminarium om bostadsrättsföreningens viktigaste sammankomst: föreningsstämman.

Våra jurister från Jurideko Fastighetspartner reder ut vilka regler som gäller nu när den tillfälliga stämmolagen precis har återinförts. Ni får även tips för hur ni undviker vanliga fallgropar, samt hanterar allt från motioner och kallelse till beslutet om styrelsearvodet.
Tisdagen den 29 mars
18.00
Länk till sändningen skickas inför sändningen.