BRF-Nyheter och Styrelsetips

Drar det kallt? Därför ska du inte stänga tilluftsventilerna

Stäng inte tilluftsventilerna
När vinterhalvåret börjar närma sig är det många som brukar känna att det drar kallt inomhus från fönster och dörrar. Vad många då gör för att minska draget är att stänga igen tilluftsventilerna. Det är ingen bra lösning och kan störa hela ventilationssystemet och orsaka sämre inomhusluft med röta och mögel. Som fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening bör du därför informera de boende om vilka konsekvenser det kan få.

Det beror på ventilationen
Ett bra ventilationssystem är nödvändigt för att skapa en trivsam inomhusmiljö. Ventilationssystemet ska se till att gammal luft förs ut och att ny luft kommer in, är den bristfällig kan den bli skadlig både för dig själv och för huset. Inomhusluften består bland annat av fukt och föroreningar. Stängs tilluftsventilerna hindras gammal luft att sugas ut vilket bidrar till att koncentrationen föroreningar i luften ökar samt att luftfuktigheten blir för hög. Fukten sätter sig i sin tur längs väggar, fönster och möbler som sedan orsakar mögel och röta, vilket gör inomhusklimatet ännu mer ohälsosamt.

Lösningen på drag inomhus
Fryser du ofta inomhus och tycker att det drar för mycket från fönster och dörrar är lösningen inte att täppa igen tilluftsventilerna, istället bör du installera fler tilluftsventiler. Varför? Desto fler tilluftsventiler som finns i lägenhet desto mindre mängd luft passerar genom varje ventil och upplevelsen av kallt drag inomhus minskar.

Föreningen är enligt lag skyldig att säkerställa ett bra inomhusklimat
Är du fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening är det enligt lagen ett krav att utföra en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll i fastigheten. En OVK måste göras var tredje eller femte år beroende på ventilationssystem. Förutom att ett bristfälligt ventilationssystem orsakar problem för de boende så kan det även kosta föreningen ekonomiskt genom höga straffavgifter.

Här är en lista på vilka olika ventilationstyper som finns och vilket tidsintervall respektive ventilationssystem ska kontrolleras inom.

Behöver er förening utföra en OVK? 
Skicka in en förfrågan via Anbudskollen för offerter från ventilationsexperter i ert område.
Förvaltning Premium Försäkring