BRF-Nyheter och Styrelsetips

Ny undersökning: 7 av 10 ordföranden i bostadsrättsföreningar är män.

En nyligen sammanställd undersökning från allabrf.se visar att det är betydligt fler män som väljs till ordförandeposten i bostadsrättsföreningar i Sverige. Resultatet baseras på en undersökning av samtliga aktiva bostadsrättsföreningar för året 2021, totalt 25 930 stycken. Enligt undersökningen är fördelningen så pass ojämn att endast 30 procent är kvinnor.

Ofta talas det om vikten av jämställdhet i bolagsstyrelser, men det borde vara minst lika viktigt med att belysa jämställdhet i BRF:er. Bostadsrättsföreningar har stor påverkan på ekonomin samt boendemiljön för miljontals människor, här bör styrelser och boenden arbeta för jämställdhet, säger Rana Toubal medgrundare av allabrf.se.

Att det är en stor skillnad när det gäller den position som ofta innebär det största ansvaret och bestämmanderätten, nämligen ordförandeposten, väcker en del frågor. Även om ordföranden rent juridiskt endast har utslagsröst och en sammankallande funktion så har i praktiken ordföranden en dominant ställning i många bostadsrättsföreningar.

Det är anmärkningsvärt att det är mer än dubbelt så vanligt att män får ordförandeposten. Det är bekymmersamt att kvinnor tenderar att väljas till eller välja mer tillbakadragna roller i BRF-styrelserna, fortsätter Rana Toubal.

När man analyserar den resterande styrelsen, d.v.s. ledamöter och suppleanter, är det en desto jämnare fördelning. Där ser vi en fördelning på 57 procent män och 43 procent kvinnor. 

Allabrf.se är en ekonomisk förvaltare och digital plattform för bostadsrättsföreningar. Företaget har landets största databas med information om Sveriges ca 26 000 bostadsrättsföreningar och har ett marknadsledande betygssystem som bedömer ekonomin i bostadsrättsföreningar.

Om en styrelse känner sig träffade kan det vara bra att höra av sig till sin förvaltare för att få tips och råd om hur man kan hantera föreningsarbetet mer jämställt. Vi har fått en del sådana frågor från ledamöter som känner sig överkörda, avslutar Rana Toubal medgrundare av allabrf.se.

För att ta reda på mer om förvaltning och rådgivning på allabrf.se - klicka här!
Premium Försäkring Förvaltning