BRF-Nyheter och Styrelsetips

Styrelsens ansvar vid störande grannar

Ett vanligt förekommande problem styrelsen får tampas med i en bostadsrättsförening är hur man ska hantera störande grannar. Ofta handlar det om skrikande barn, rökning på balkongen eller hög musik som spelas sent på kvällarna. Styrelsen har enligt lag skyldighet att motverka störningar, men i vilka situationer ska styrelsen ingripa och vilka regler gäller?

Vad bedöms som en oacceptabel störning?

Som boende i en bostadsrättsförening får man till en viss grad acceptera störande grannar. Vid bedömningen om vad som är en störning så utgår man ifrån vad den allmänna uppfattningen är. Med andra ord, störningar som de boende inte ska behöva tåla och som är skadliga för hälsan eller på annat sätt försämrar deras boendemiljö. Det kan exempelvis handla om ofta förekommande fester med hög musik, skrik eller bråk. Enstaka fester med hög musik, skrikande barn eller bråk är inget man kan avhysa någon för.

När och hur ska styrelsen ingripa?

Först och främst bör störningen lösas mellan de boende som är involverade. Men ibland är det inte alltid så lätt, och då måste styrelsen agera. Om styrelsen bedömer att störningarna är allvarliga så är första steget att uppmana den störande grannen att sluta. Styrelsen ska samtidigt skicka en så kallade rättelseanmaning. I samband med rättelseanmaningen underrättas även socialnämnden. Sker ingen rättelse efter detta så är nästa steg uppsägning.

I allvarliga fall sker en tvångsförsäljning

Om den boende mot förmodan fortsätter att störa grannarna efter anmaningen kan föreningen säga upp bostadsrätten till förverkande. Det vill säga att bostadsrättshavaren behöver flytta från lägenheten och att bostadsrätten tvångsförsäljs via kronofogden. En tvångsförsäljning kan endast ske om varningen från föreningen har gjorts på ett juridiskt korrekt sätt inklusive brevet till socialtjänsten.

I vissa situationer behöver domstolen också hoppa in, men det är inte vanligt.
Premium Förvaltning