Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar

Som förvaltningskund ingår vår juridiska frågeservice helt kostnadsfritt.

Tillsammans med vår samarbetspartner Jurideko Fastighetspartner kan vi besvara samtliga juridiska frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar
Som förvaltningskund ingår vår juridiska frågeservice helt kostnadsfritt.

Tillsammans med vår samarbetspartner Jurideko Fastighetspartner kan vi besvara samtliga juridiska frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Juridisk hjälp för bostadsrättsföreningar
Som förvaltningskund ingår vår juridiska frågeservice helt kostnadsfritt.

Tillsammans med vår samarbetspartner Jurideko Fastighetspartner kan vi besvara samtliga juridiska frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Specialister inom BRF-juridik
Få juridisk hjälp med frågor om bl.a. avtal, stadgar, styrelse- & stämmobeslut, stämmoordförande, störningar, andrahandsuthyrningar och hyresrättsjuridik.
Specialister inom BRF-juridik
Få juridisk hjälp med frågor om bl.a. avtal, stadgar, styrelse- & stämmobeslut, stämmoordförande, störningar, andrahandsuthyrningar och hyresrättsjuridik.
Specialister inom BRF-juridik
Få juridisk hjälp med frågor om bl.a. avtal, stadgar, styrelse- & stämmobeslut, stämmoordförande, störningar, andrahandsuthyrningar och hyresrättsjuridik.
Stöd i styrelsearbetet
Få hjälp med frågor kring ansvarsfördelning, avtal, styrelse-och stämmobeslut.
Störningsärenden
Förebyggande stöd vid tvister, exempelvis störningsärenden från grannar, vanvård eller att någon slutar betala månadsavgiften.
Andrahandsuthyrningar
Vi hjälper er med frågor som handlar om andrahandsuthyrningar, exempelvis misstankar kring olovlig andrahandsuthyrning i bostadsrätt eller hyresrätt.
Nyproduktion och ombyggnationer
Vi hjälper er att skapa en lönsam investering samt se till så att alla regler följs på ett korrekt sätt. Vi genomför även ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.
Ett urval av våra övriga juridiska tjänster
Juridiskt biträde i domstol
Våra jurister biträder sina uppdragsgivare i såväl hyresnämnd, tingsrätt, hovrätt som förvaltningsdomstolar och kommunicerar med berörda parter.
Förhandlingar med kommersiella hyresgäster
Våra jurister är experter på lokalhyresavtal. Tillsammans med styrelsen diskuterar vi vilka hyresvillkor som ska gälla och agerar ombud vid omförhandling samt vid sammanträden i hyresnämnde.
Årliga hyreshöjningar
Som fastighetsägare behöver du vara aktiv för att värdesäkra intäkterna från ditt bestånd. Våra jurister bevakar, påkallar och genomför förhandlingar. Vi biträder också i hyresnämnden då förhandlingarna har strandat.
Entreprenadsrättslig hjälp
Entreprenadrätten är ett komplext område där handläggningen riskerar att bli utdragen över lång tid. Det kan handla om brister i själva entreprenaden eller oenighet gällande pris och betalning. Våra jurister förhandlar med försäkringsbolagen åt er.
Ordförandeskap vid stämmor
Dåligt genomförda stämmor blir lätt en källa till konflikter och kan även skapa merarbete för styrelsen. Genom att anlita en av våra jurister som ordförande får stämman en neutral och rutinerad mötesledare.
Särskild granskningsman
Våra jurister genomför uppdrag som särskild granskningsman på stämmor. En särskild granskare har som regel i uppdrag att granska föreningens förvaltning och räkenskaper.
Stadgar och stadgegenomgångar
Föreningsstadgarna ska följa lagstiftningen och beskriva reglerna för föreningens verksamhet. Rätt utformade stadgar är ett stöd i föreningens arbete men otydliga och krångliga stadgar kan skapa onödiga problem. Våra jurister hjälper er med att anpassa era stadgar så att de passar just er förening och följer gällande lagstiftning.
Uppsägning av bostad
Vi ser till att uppsägningar av hyresgäster eller bostadsrättshavare sker på rätt sätt med korrekt grund samt driver ärendet i hyresnämnden eller tingsrätten om det blir nödvändigt.
Spara tid med vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Vi hjälper er med allt från ekonomisk rådgivning, låneupphandling, juridisk frågeservice och försäkringsservice.

Självklart ingår även alla standardtjänster inom den ekonomiska förvaltningen, t.ex. avisering av avgifter, löpande bokföring, budgetering och bokslut.
Spara tid med vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Vi hjälper er med allt från ekonomisk rådgivning, låneupphandling, juridisk frågeservice och försäkringsservice. Självklart ingår även alla standardtjänster inom den ekonomiska förvaltningen, t.ex. avisering av avgifter, löpande bokföring, budgetering och bokslut.
Spara tid med vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Vi hjälper er med allt från ekonomisk rådgivning, låneupphandling, juridisk frågeservice och försäkringsservice. Självklart ingår även alla standardtjänster inom den ekonomiska förvaltningen, t.ex. avisering av avgifter, löpande bokföring, budgetering och bokslut.
Juridiska rådgivare
Vårt nära samarbete med Jurideko Fastighetspartner ger er tillgång till Juridekos specialiserade jurister i Stockholm, Malmö och Helsingborg.
Juridiska rådgivare
Vårt nära samarbete med Jurideko Fastighetspartner ger er tillgång till Juridekos specialiserade jurister i Stockholm, Malmö och Helsingborg.
Juridiska rådgivare
Vårt nära samarbete med Jurideko Fastighetspartner ger er tillgång till Juridekos specialiserade jurister i Stockholm, Malmö och Helsingborg.
Magnus Löfgren
Jurist & ekonom, Stockholm
Johan Hagelqvist
Jurist, Stockholm
Anna Häkkinen
Fastighetsekonom, Malmö & Helsingborg
Johanna Kern
Jurist, Stockholm
Anders Löfgren
Civilingenjör, Stockholm
Christina Fregne
Jurist, Malmö
Anna karlberg
Jurist, Malmö & Helsingborg
Kontakta oss
ABRF Group AB (559002-8832)
Grev Turegatan 11b, 114 46 Stockholm

vxl. 08 - 684 422 22
forvaltare@allabrf.se