Löpande ekonomi

Allabrf tar hand om er bostadsrättsförenings ekonomi. Vi hanterar allt från löpande bokföring, budgetering, årsbokslut samt upprättar deklarationer och säkerställer att skatter betalas i tid.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Löpande ekonomi
Allabrf tar hand om er bostadsrättsförenings ekonomi. Vi hanterar allt från löpande bokföring, budgetering, årsbokslut samt upprättar deklarationer och säkerställer att skatter betalas i tid.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Löpande ekonomi
Allabrf tar hand om er bostadsrättsförenings ekonomi. Vi hanterar allt från löpande bokföring, budgetering, årsbokslut samt upprättar deklarationer och säkerställer att skatter betalas i tid.
Få mer information om vår ekonomiska förvaltning
Läs mer om Allabrfs personuppgiftspolicy.
Följande delar ingår i vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Löpande bokföring
Vi säkerställer att den löpande bokföringen sköts korrekt i enlighet med rådande lagar och förordningar.
Lånebevakning & låneupphandling
Undvik höga räntekostnader. Vi meddelar er när lån behöver omförhandlas och hjälper er med processen.
Budget, bokslut och årsredovisning
Vi upprättar femårsbudget, bokslut och årsredovisning och ger styrelsen en tydlig översikt av föreningens ekonomi.
Digitala leverantörsfakturor
Digitala leverantörsfakturor - Granska och attestera föreningens fakturor, helt utan pappershantering.
Panter & överlåtelser
Vi sköter all hantering av överlåtelser, upplåtelser, panter, medlemsförteckningar och tar även hand om kontakterna med mäklare och boende.
Avisering av hyror & avgifter
Föreningens medlemmar och hyresgäster aviseras och erbjuds enkla betalningsalternativ. Om betalning uteblir sköter vi påminnelse- och inkassohantering.
Ekonomiska rapporter & analys
Ekonomiska rapporter ger styrelsen en helhetsbild av föreningens ekonomi. Genom unik jämförelsedata får styrelsen hjälp med att identifiera dyra avtal.
Administration av uthyrningar
Vi sköter all uthyrningsadministration. Exempelvis andrahandsuthyrningar samt uthyrning av lokaler, parkeringsplatser och förråd.
Rätt avgiftsnivå
Vet ni att er avgift är satt på rätt nivå? Genom långsiktig kassaflödesanalys kan vi hjälpa er räkna fram optimal avgiftsnivå för er förening.
Aktiv förvaltning
Vi arbetar proaktivt - inte reaktivt. Få rådgivning och förbättringsförslag från en förvaltare som är aktiv och engagerad i er ekonomi.
Följande delar ingår i vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Löpande bokföring
Vi säkerställer att den löpande bokföringen sköts korrekt i enlighet med rådande lagar och förordningar.
Lånebevakning & låneupphandling
Undvik höga räntekostnader. Vi meddelar er när lån behöver omförhandlas och hjälper er med processen.
Budget, bokslut och årsredovisning
Vi upprättar femårsbudget, bokslut och årsredovisning och ger styrelsen en tydlig översikt av föreningens ekonomi.
Digitala leverantörsfakturor
Digitala leverantörsfakturor - Granska och attestera föreningens fakturor, helt utan pappershantering.
Panter & överlåtelser
Vi sköter all hantering av överlåtelser, upplåtelser, panter, medlemsförteckningar och tar även hand om kontakterna med mäklare och boende.
Avisering av hyror & avgifter
Föreningens medlemmar och hyresgäster aviseras och erbjuds enkla betalningsalternativ. Om betalning uteblir sköter vi påminnelse- och inkassohantering.
Ekonomiska rapporter & analys
Ekonomiska rapporter ger styrelsen en helhetsbild av föreningens ekonomi. Genom unik jämförelsedata får styrelsen hjälp med att identifiera dyra avtal.
Administration av uthyrningar
Vi sköter all uthyrningsadministration. Exempelvis andrahandsuthyrningar samt uthyrning av lokaler, parkeringsplatser och förråd.
Rätt avgiftsnivå
Vet ni att er avgift är satt på rätt nivå? Genom långsiktig kassaflödesanalys kan vi hjälpa er räkna fram optimal avgiftsnivå för er förening.
Aktiv förvaltning
Vi arbetar proaktivt - inte reaktivt. Få rådgivning och förbättringsförslag från en förvaltare som är aktiv och engagerad i er ekonomi.
Följande delar ingår i vår heltäckande ekonomiska förvaltning
Löpande bokföring
Vi säkerställer att den löpande bokföringen sköts korrekt i enlighet med rådande lagar och förordningar.
Lånebevakning & låneupphandling
Undvik höga räntekostnader. Vi meddelar er när lån behöver omförhandlas och hjälper er med processen.
Budget, bokslut och årsredovisning
Vi upprättar femårsbudget, bokslut och årsredovisning och ger styrelsen en tydlig översikt av föreningens ekonomi.
Digitala leverantörsfakturor
Digitala leverantörsfakturor - Granska och attestera föreningens fakturor, helt utan pappershantering.
Panter & överlåtelser
Vi sköter all hantering av överlåtelser, upplåtelser, panter, medlemsförteckningar och tar även hand om kontakterna med mäklare och boende.
Avisering av hyror & avgifter
Föreningens medlemmar och hyresgäster aviseras och erbjuds enkla betalningsalternativ. Om betalning uteblir sköter vi påminnelse- och inkassohantering.
Ekonomiska rapporter & analys
Ekonomiska rapporter ger styrelsen en helhetsbild av föreningens ekonomi. Genom unik jämförelsedata får styrelsen hjälp med att identifiera dyra avtal.
Administration av uthyrningar
Vi sköter all uthyrningsadministration. Exempelvis andrahandsuthyrningar samt uthyrning av lokaler, parkeringsplatser och förråd.
Rätt avgiftsnivå
Vet ni att er avgift är satt på rätt nivå? Genom långsiktig kassaflödesanalys kan vi hjälpa er räkna fram optimal avgiftsnivå för er förening.
Aktiv förvaltning
Vi arbetar proaktivt - inte reaktivt. Få rådgivning och förbättringsförslag från en förvaltare som är aktiv och engagerad i er ekonomi.
Slipp krångliga och komplicerade ekonomisystem
Våra digitala verktyg är byggda för BRF-styrelser. Att hantera fakturor och löpande ärenden har aldrig varit enklare för styrelsen.
Slipp krångliga och komplicerade ekonomisystem
Våra digitala verktyg är byggda för BRF-styrelser. Att hantera fakturor och löpande ärenden har aldrig varit enklare för styrelsen.
Slipp krångliga och komplicerade ekonomisystem
Våra digitala verktyg är byggda för BRF-styrelser. Att hantera fakturor och löpande ärenden har aldrig varit enklare för styrelsen.
Kontakta oss
ABRF Group AB (559002-8832)
Grev Turegatan 11b, 114 46 Stockholm

vxl. 08 - 684 422 22
forvaltare@allabrf.se