BRF-Nyheter och Styrelsetips

Ny studie från oss: Månadsavgifter väntas öka med 8,2%

En färsk studie från allabrf.se visar att bostadsrättsföreningar planerar att kraftigt höja månadsavgifter med i genomsnitt 8,2% under 2023 jämfört med 2022. En genomsnittlig bostadsrätt på 68 kvm kostar 4082 kr per månad. Analys visar dock att denna kraftiga ökning inte kommer att täcka skenande räntekostnader.

Efter år av i princip oförändrade månadsavgifter sker nu en kraftig justering av månadsavgifter för bostadsrättsföreningar. Mellan åren 2019 och 2022 ökade månadsavgifterna med 1,3% per år, från 640 kr per kvm 2019 till 664 kr per kvm 2022. Nu visar data från bostadsrättsföreningars budgetarbeten att en kraftig höjning på 8,2% väntar under 2023.

- Ökningen vi ser nu är i princip i linje med rådande inflation, och tar inte höjd tillräckligt för ökade räntekostnader i det scenario vi har analyserat. Vi tror att många föreningar drar sig för att höja månadsavgifterna tillräckligt högt på grund av ett tryck från medlemmarna, säger Gustaf Hesselman, VD på allabrf.se.

I juni 2022 genomförde allabrf.se en stor nationell studie som visade på att var fjärde bostadsrättsförening riskerade höjningar på 40%. Medianvärdet i studien var 9,2%. Scenariot då var en styrränta på 2% under 2023, mer troligt är nu att styrräntan kommer att vara 3% redan under Q1 2023. Det betyder ännu större påverkan på föreningar som har hög räntekänslighet.

- Vi hade behövt se en genomsnittlig ökning på ca 28% för att täcka den fulla effekten av ökade räntekostnader i det uppdaterade scenariot med 3% styrränta. Vi bedömer en ökning på ca 10% per år under 3 år som trolig innan det vänder nedåt igen, säger Gustaf Hesselman, VD på allabrf.se. En genomsnittlig bostadsrättsförening har ca 75% av bundna lån och 25% rörliga. Det innebär att endast 25% av ränteeffekten slår igenom direkt, och resterande effekt uppkommer när lånen löper ut, fortsätter Gustav.

- Analysen är tydlig. Effekten av högre ränta har inte slagit igenom tack vare att majoriteten av föreningar har stor del bundna lån som ännu inte har löpt ut. Problemet blir att många föreningar höjer för lite och för sent, vilket kommer medföra ett negativ kassaflöde, säger Rana Toubal, medgrundare och ansvarig för rådgivning på allabrf.se

Det finns många aktiviteter en styrelse i en bostadsrättförening kan göra för att minska behovet av att öka månadsavgifter men ändå uppnå en ekonomi i balans. Exempelvis förhandla om lånevillkoren, se över förvaltningsavtal, planera om underhåll, sälja av dolda tillgångar och amortera.

- Vi ser att många bostadsrättsföreningar är lite för reaktiva och behöver hjälp både med att planera budget och att förhandla om villkoren med sin befintliga bank. Skillnaden mellan högsta och lägsta bud är rekordhögt nu, ofta ca 75 punkter, så det finns mycket pengar att spara genom att göra en ordentlig upphandling, fortsätter Rana Toubal.

För mer information räntekänslighet kan du läsa vår tidigare studie från juni 2022. Till studien.


Premium Försäkring Förvaltning